Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet: dat is kennis.

Confucius, Chinees filosoof 551 v.C - 479 v.C.

Voordelen

Onze missie is om Assurance-opdrachten op een onafhankelijke, effectieve en efficiënte manier uit te voeren en daarbij te streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. Dit kunnen wij realiseren door onze specialisatie en betrokkenheid.

De voordelen die hieruit voortvloeien, geven wij  graag terug aan onze klanten. Door onze onafhankelijkheid kunnen wij onze diensten leveren tegen een aantrekkelijke audit fee. Desondanks doen wij er alles aan om het maximale resultaat te behalen. Wij zien het belang en de voordelen hiervan in en alleen daar voelen wij ons goed bij. Het maatschappelijk verkeer, de gebruikers van de controle-informatie en de toezichthouders zoals de AFM, de SRA en het NBA, verwachten dit ook en wij zullen er alles aan doen om deze verwachtingen te vervullen.

Lees meer over de voordelen voor cliënten en de voordelen voor kantoren.