Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet: dat is kennis.

Confucius, Chinees filosoof 551 v.C - 479 v.C.

Contact

Bezoekersadres
Rembrandtlaan 225
7545 ZW Enschede

Postbus
Postbus 150
7500 AD Enschede

T. (053) 434 05 82
F. (053) 430 44 89
E. info@smkaudit.nl

SMK Audit, wij horen graag van u